Pierwsze obiady dla seniorów wyjechały dziś na tereny miasta Bielska- Białej. Wolontariusze po spotkaniu w siedzibie Caritas i odpowiednim przeszkoleniu przez koordynatora akcji zabrali zapakowane posiłki.

Dostarczamy pyszne dwudaniowe obiady codziennie od godz.11:00-15:00.

Wszystkim wolontariuszom oraz osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają akcję już teraz dziękujemy.

Państwa chcących wesprzeć akcję prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 734 176 648 lub dokonanie wpłaty na konto Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej z dopiskiem „obiad”