• Sprawą priorytetową dla Caritas jest pomoc żywnościowa.
  • Codzienny kontakt telefoniczny i e-mailowy z osobami potrzebującymi oraz instytucjami współpracującymi z Caritas.
  • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc w zakresie informacji dot. pomocy seniorom w codziennych zakupach i dostarczenia leków (numery telefonów)
  • Wsparcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Przez okres trwania programu oraz w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Caritas rozprowadza żywność na poszczególne Organizacje Partnerskie Lokalne zgodnie z ilością osób zakwalifikowanych przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej (dodatkowo rozszerzona na seniorów i osoby w kwarantannie), na ten moment jest to liczba ok 6000 osób.
  • Osoby bezdomne (w ramach Kampanii #PomocDlaSeniora) – pomoc żywnościową w postaci paczek dla 120 osób, które w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostaną przekazane do schronisk na ul. Krakowskiej i Grzybowej w Bielsku-Białej. Paczki dostarczy MOPS w odstępach czasowych w postaci dwóch transz.
  • Ciepłe posiłki dla seniorów (w ramach Kampanii #PomocDlaSeniora) – weryfikacja seniorów zostaje przeprowadzona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i na jej podstawie Caritas realizuje pomoc żywnościową w postaci pełnego ciepłego posiłku, dostarczanego w miejsce zamieszkania seniora. Zgłoszono 56 osób. Są to samotni seniorzy, do których obiad będzie dostarczany codziennie. Posiłki zostaną rozwiezione przez wolontariuszy z MOPS, a część posiłków rozwiezie stołówka „Chochla”. Pomoc w dostawie obiadów zaoferował również radny Bielska-Białej Pan Roman Matyja z Panem Andrzejem Bieńkiem
  • Pomoc psychologiczna – Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie, Żywcu oraz Kozach. W związku z sytuacją epidemiologiczną pracownicy pierwszego kontaktu pozostają do dyspozycji. W sprawie pomocy kontakt odbywa się drogą telefoniczną oraz e-mailową (całodobowy telefon oraz adres e-mailowy).
  • Klub Seniora „Pod Magnolią” przy ul. Wyspiańskiego 33 w Bielsku- Białej rozpoczął szycie maseczek.
  • W najbliższym czasie z dostępnych środków zakupimy maseczki, środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki (w ramach Kampanii #PomocDlaSeniora).
  • W ramach Kampanii #WdzięczniMedykom, przekazano do Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej: płyn do dezynfekcji, 12 tys. ręczników papierowych i 300 maseczek ochronnych.