Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała środki ochrony osobistej pracownikom i kierowcom transportu medycznego pracującym przy stacji dializ w Bielsku-Białej. Przekazana pomoc posłuży personelowi medycznemu do walki z epidemią, a przede wszystkim umożliwi skuteczną ochronę przed zakażeniem #koronawirus #COVID19.
Udzielone wsparcie jest formą podziękowania pracownikom placówki za ciężką i ofiarną pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz osób chorych i potrzebujących. Caritas diecezjalna poprzez przekazane środki pragnie włączyć się w to zadanie i wesprzeć tych, dla których zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze.

Zachęcamy Państwa do wsparcia działań na rzecz pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610