Podziękowania od Klubu Inteligencji Katolickiej.

– Klub Inteligencji Katolickiej składa podziękowania Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej za okazaną pomoc w zaopatrzeniu w środki dezynfekcyjne dla Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy , który działa w ramach Katolickiego Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8. – Elżbieta Kralczyńska – prezes KIK 

Klub zapewnia całodobową opiekę osobom starszym i schorowanym. Pomaga również seniorom z Domu Dziennego Pobytu, dostarcza paczki, środki dezynfekcyjne, dowozi obiady oraz dostarcza zakupy żywności i leków.

– Mamy nadzieję , że Pan Bóg pozwoli nam prowadzić naszą normalną działalność bez obawy o zdrowie i życie podopiecznych. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc.