Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazał pomoc placówce sprawującej opiekę nad osobami przewlekle chorymi.

Placówce zostały przekazane środki higieny osobistej, płyny dezynfekcyjne, maseczki chirurgiczne, chusteczki, kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz żywność.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610.