Grupa Kęty i jej największe spółki zależne: Aluprof oraz Alupol Packaging przeznaczyły 600 tys. zł na pomoc placówkom medycznym w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Bezpośrednie wsparcie finansowe od firmy Aluprof otrzymały: Szpital Wojewódzki, Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, jednoimienny Szpital Zakaźny w Tychach oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Mając do dyspozycji nowoczesny park maszynowy i zaawansowaną technologię, a także opierając się na wiedzy i doświadczeniu pracowników,  zakłady ALUPROF w Goleszowie i Złotowie wyprodukowały przyłbice ochronne.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej otrzymała 5 tys. sztuk przyłbic ochronnych, które zostały rozdysponowane na poszczególne szpitale i placówki medyczne na terenie diecezji.

Wyrażamy ogromną wdzięczność i uznanie dla Zarządu i Pracowników firmy ALUPROF Spółka Akcyjna za gest wsparcia dla służb medycznych, a ze strony Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej za okazane zaufanie dla działań pomocowych realizowanych przez naszą organizację.