Szanowni Państwo

Informujemy, że Okręgowy Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej oraz Lokalne Punkty w Żywcu(ul. Rynek 12), Cieszyn(ul. Sejmowa1), Kozy(ul. Kościelna25) działają w pełnym zakresie. W punktach należy mieć założoną maseczkę. Nasi pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

W Ośrodku można uzyskać następującą pomoc:

 • Pomoc osoby pierwszego kontaktu;
 • Pomoc prawna, mediacje;
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna;
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje;
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media;
 • Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń;
 • Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych;
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.