Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach akcji pomocy dzieciom przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, przekazała na rzecz dzieci podopiecznych Brata Alberta 50 tornistrów z pełnym wyposażeniem w postaci wyprawki szkolnej.

Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta działa w stolicy Podbeskidzia od ponad 23 lat, pomagając bezdomnym i najuboższym mieszkańcom miasta. Bielskie Towarzystwo prowadzi jadłodajnię, schronisko dziennego pobytu i łaźnię, z której korzystają osoby najuboższe i bezdomne.

Towarzystwo Brata Alberta we współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej co roku organizuje spotkania wielkanocne i wieczerze wigilijne dla kilkuset osób, a dla dzieci podopiecznych z okazji św. Mikołaja przygotowuje paczki ze słodyczami i żywnością, natomiast przed rokiem szkolnym – pomoce szkolne dla maluchów i nastolatków.

Mamy nadzieję, że otrzymane tornistry i wyprawki szkolne ułatwią dzieciom lepszy start w nowy rok szkolny i będą wsparciem w podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjnych.