Prezydenta Miasta Bielska-Białej we współpracy z MOPS uruchomił dodatkowe miejsce przebywania dla osób bezdomnych przy ulicy Filarowej.

Po raz kolejny Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej we współpracy z Diakonią Bulowicką Miasta Na Górze przekazała na rzecz potrzebujących produkty żywnościowe. Wśród produktów znalazły się : makarony, kasza i ryż. Wspólnota Miasta Na Górze zawsze pamięta o osobach bezdomnych i w ramach spotkań organizuje dla nich zarówno pomoc materialną jak i żywnościową.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy dla osób bezdomnych organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610.