Caritas Diecezjalna przekazała odzież i obuwie osobom bezdomnym, przebywającym na terenie schroniska przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej. Artykuły odzieżowe i obuwnicze pochodzą od darczyńców współpracujących z Caritas, którym los osób bezdomnych leży na sercu, a których pragną wesprzeć w trudnym dla nich etapie życia.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Miejsce w Schronisku dla Osób Bezdomnych może być przyznane osobom bezdomnym posiadającym ostatni stały meldunek w Bielsku-Białej: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych, rodzinom (matkom z dziećmi) zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób. W sytuacjach wyjątkowych schronienie może być udzielone również osobom spoza terenu Bielska-Białej.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy dla bezdomnych organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem pomoc dla bezdomnych.