W październiku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej w związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi wytycznymi oraz sposobem kwalifikowania osób potrzebujących, dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

http://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020