Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego – wezwanie biskupie Karola Wojtyły – pochodzi z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Słowa „Cały Twój (Maryjo)” wyrażają postawę zawierzenia Bogu przez Maryję i razem z Maryją. Konsekwencją tego zawierzenia jest służba każdemu człowiekowi w jego indywidualnej sytuacji egzystencjalnej.

Już w najbliższą niedzielę 11.10.2020 w kościołach w Polsce będziemy obchodzić XX Dzień Papieski.  To kolejna okazja do wsparcia utalentowanej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

„Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości” (Poznań, 03.06.1997)