W piątek 18.12.2020 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej razem ze Wspólnotą Diakonia Bulowicka Wspólnota Miasta na Górze w towarzystwie kapłana odwiedziła mieszkańców Schroniska Osób Bezdomnych przy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej.

Podczas spotkania w atmosferze wspólnej modlitwy oraz przy  zapalonej świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, podopieczni wysłuchali krótkiej katechezy oraz listu z życzeniami od Dyrektora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Roberta Kurpiosa.

Na zakończenie ksiądz udzielił wszystkim podopiecznym błogosławieństwa i  przekazał paczki, które zostaną rozdysponowane przez pracowników schroniska wśród osób bezdomnych.

Wspólne kolędowanie przebiegało z zachowaniem reżimu sanitarnego.