Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozpoczyna realizację warsztatów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2020”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczne warsztaty nie mogą się odbyć tak jak dotychczas czyli stacjonarnie. Aby ograniczyć bezpośrednie kontakty, zostały przygotowane materiały szkoleniowe, które następnie zostaną wykorzystane w ramach warsztatów rodzinnych pt.: „Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami pojawiającymi się w obliczu epidemii koronawirusa”. Ich koordynatorem jest socjolog, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej Monika Pasko.

Najbliższy termin warsztatów, do uczestnictwa w których kwalifikują lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej to 22-24 luty 2021 r.

 

W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do wspólnej edukacji zostały przygotowane dla nich wybrane przybory plastyczne, które ułatwią im wykonanie zadań. Jednym z nich jest np. wykonanie pracy plastycznej pod hasłem: „Nie daj się koronawirusowi”.

Wyróżnione prace zostaną umieszczone na naszej stronie i nagrodzone drobnymi upominkami.