„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

/św. Jan Paweł II/

 

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowuje paczki z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

W okresie świątecznym pragniemy wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby w naszej diecezji. W tym roku przekażemy 500 paczek żywnościowych podopiecznym Towarzystwa. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 31.03 oraz 1.04.2021 r. w kuchni społecznej przy ul. Legionów 16 w Bielsku-Białej.

Chętnych do wsparcia naszego dzieła prosimy o dokonywanie wpłat na w/w cel, na konto Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem WIELKANOC 2021.