Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej podpisał kolejną umowę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Dostawy artykułów spożywczych z Podprogramu 2021 są zaplanowane od grudnia 2021 r. do maja 2022 r.
Z kolei dystrybucja rozpocznie się  także w grudniu 2021 r. i będzie trwała do czerwca 2022 r.

Zestaw na osobę w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w ilości 28,17 kg, w skład których wchodzi:

 • Groszek
 • Koncentrat pomidorowy
 • Powidła śliwkowe
 • Makaron jajeczny
 • Kasza jęczmienna
 • Mleko
 • Szynka drobiowa
 • Szynka Wieprzowa
 • Filet z makreli
 • Cukier
 • Olej.