W ramach prowadzonych przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Klubów Seniora „Pod Magnolią” i „Na obszarach” rusza projekt „Jesteśmy sobie potrzebni”. Jest to projekt realizowany w ramach rządowego Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, którego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 112 500 zł, z czego 100 000 zł Caritas Diecezjalna otrzymała w formie dofinansowania ze środków budżetu państwa.

Projekt „Jesteśmy sobie potrzebni to szeroka, zróżnicowana oferta zajęć skierowanych do Seniorów – mieszkańców miasta Bielsko-Biała jak i powiatu bielskiego, którzy ukończyli 60 rok życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, rozwijających aktywność, wiedzę i umiejętności beneficjentów, zapobiegających występowaniu negatywnych skutków procesu starzenia się, poprawiających kondycję fizyczną, psychiczną i intelektualną oraz umożliwiających tworzenie wspólnoty osób uczestniczących w zajęciach. Realizacja tego projektu jest szczególnie ważna w okresie po stanie epidemii, w którym szczególnie osoby starsze były izolowane społecznie i w związku z tym w drastyczny sposób doświadczyły skutków pandemii. Wszystkie negatywne skutki starzenia w obecnej sytuacji mogły się nasilić i tym bardziej należy podjąć działania, które im zapobiegną.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia:

 • kurs języka angielskiego,
 • kurs języka włoskiego,
 • zajęcia pod nazwą „Rękodzieło”,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • zajęcia pod nazwą „Świat roślin”,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna”,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia pod nazwą „Bezpieczny Senior”,
 • zajęcia pod nazwą „Spotkania z kulturą i sztuką”,
 • zajęcia psychoprofilaktyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w zajęciach.