Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Fundacja Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej rozpoczęła 1 sierpnia 2021 roku projekt, dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Głównym celem dwuletniego projektu jest rozwój wolontariatu, na obszarach Diecezji Bielsko-Żywieckiej, poprzez powołanie Centrum Wolontariatu, którego główna siedziba mieści się w Bielsku-Białej, przy ulicy Polnej 31.

Centrum Wolontariatu jest miejscem spotkań, przestrzenią wymiany doświadczeń i dzielenia się pomysłami wolontariuszy, jak również centrum szkoleniowym wszystkich, którzy chcą zaangażować się w niesienie pomocy. Ponadto projekt zakłada rozwój istniejących struktur wolontariatu Caritas, poprzez zaplanowany system szkoleń i doradztwa dla dotychczas działających wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas, w których głównie zaangażowane są dzieci i młodzież oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Ksiądz Tomasz Niedziela – opiekun wolontariatu – stawia ambitny cel rozszerzenie sieci wolontariatu, poprzez powołanie trzydziestu nowych Szkolnych Kół Caritas oraz zaangażowanie większej liczby parafian, aniżeli zakładają wskaźniki projektu.

Okres pandemii w sposób szczególny odcisnął piętno na relacjach międzyludzkich, przyczyniając się do odnowy tych relacji i nadania im zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. Pragnienie kontaktu, bliskości i niesienia pomocy od dawna nie było tak ważne i zauważalne wśród społeczeństwa. Projekt jest realną odpowiedzią na potrzeby nie tylko tej części społeczeństwa, która pomocy potrzebuje – ale również tych, którzy chcą zaangażować się w różne jej formy.

Pamiętajmy, że wolontariat to coś więcej aniżeli pomoc:

W – wyzwala empatię

O – obejmuje opieką potrzebujących

L – likwiduje bariery

O – organizuje różne formy pomocy

N – niweluje poczucie odrzucenia i samotność

T – tworzy więzy międzyludzkie

A – aktywizuje do działania

R – rozwija kompetencje społeczne

I – inspiruje

A – amortyzuje niepowodzenia

T – toruje drogę nowym inicjatywom i pomysłom