Tegoroczny 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypada na dzisiejszą niedzielę 26 września i obchodzony jest pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”.

Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu ogłoszonym na ten dzień zwraca się z apelem:

Do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie kieruję mój apel, abyśmy podążali razem ku coraz szerszemu „my”, abyśmy odbudowali rodzinę ludzką, by razem tworzyć naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony.

Polski Kościół odpowiada na ten apel m.in. poprzez pomoc uchodźcom z Afganistanu. W naszej diecezji w niedzielę 12 września odbyła się zbiórka pieniędzy na ten cel do puszek w kościołach. Zebrane środki zostały już częściowo wpłacone przez parafie do Caritas diecezjalnej, a następnie przekazane do Caritas Polska.

 

Modlitwa

Święty i umiłowany Ojcze,
Twój Syn Jezus nauczył nas,
że w niebie powstaje wielka radość
kiedy ktoś, kto był zagubiony,
odnalazł się,
gdy ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub odtrącony,
jest przyjmowany z powrotem do naszego „my”,
które staje się w ten sposób coraz większe.

Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa
i wszystkim ludziom dobrej woli
łaski pełnienia Twojej woli w świecie.
Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy,
która wprowadza każdego uchodźcę
do „my” wspólnoty i Kościoła,
aby nasza ziemia mogła się stać,
tak jak Ty ją stworzyłeś,
wspólnym domem wszystkich braci i sióstr. Amen.