Przypominamy, że tylko do 10 października 2021 r. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyjmuje zgłoszenia do VII edycji nagrody Caritas „Dzban Św. Jana Kantego”.

Kandydatów do wyróżnienia nagrodą „Dzban św. Jana Kantego” mogą zgłaszać: Zarząd Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, placówki Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Parafie, Parafialne Zespoły Caritas i inne kościelne osoby prawne, jednostki i instytucje pomocy społecznej (takie jak OPS, PCPR itp.) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje, regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w zakładce NAGRODA CARITAS.