W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 w kościele św. Józefa Robotnika w Janowicach odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji zakończenia Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 i rozpoczęcia nowego Podprogramu 2021. Na Mszy obecni byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz koordynatorzy Lokalnych Organizacji Partnerskich (OPL). Wraz z Dyrektorem Caritas ks. Robertem Kurpiosem Mszę koncelebrowali: ks. Piotr Borgosz – proboszcz parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, ks. Grzegorz Then – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi oraz ks. Marian Brańka – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach.

Dyrektor Caritas w wygłoszonej homilii podkreślił, że „jedynym naszym bogactwem jest to, co tutaj rozdaliśmy i ci, którym usłużyliśmy. (…) Bóg jest w potrzebujących pomocy… Kto im służy, służy Bogu…”. Dodał także, że my jako chrześcijanie powinniśmy stać po stronie małych, niedocenianych i uciskanych, bo tego właśnie Bóg wymaga od Kościoła.

Po zakończonej Mszy Św. Wicedyrektor Caritas Pan Grzegorz Giercuszkiewicz podsumował kończący się właśnie program POPŻ. W bieżącej edycji wśród blisko 6 tyś. najbardziej potrzebujących osób wspólnymi siłami rozprowadzono prawie 260 ton żywności, a wartość produktów spożywczych przekroczyła milion trzysta tysięcy złotych.

Jak podkreślił pan Grzegorz: „Liczby mówią same za siebie. Tak dużego przedsięwzięcia nie udało by się zrealizować, gdyby nie Wasza pomoc. Był to dla nas wszystkich bardzo trudny podprogram z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, dlatego należą się Wam szczególne wyrazy wdzięczności. Chciałbym jeszcze raz uroczyście podziękować wszystkim przybyłym na to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za obecność kapłanom, przedstawicielom wszystkich organizacji miejskich i gminnych oraz parafialnym zespołom Caritas zaangażowanym w tegoroczny program żywnościowy.

foto: Wojciech Kuchcicki