Informujemy, że wszystkie Organizacje Partnerskie Lokalne, które chcą przystąpić do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej „Podprogram 2021” zobowiązane są do wypełnienia dokumentów (zgłoszenia i ankiety) udostępnionych w zakładce Podprogram 2021. 

Wypełnione dokumenty prosimy wysłać pocztą na adres biura w Janowicach bądź dostarczyć osobiście.