Nie ustajemy w niesieniu pomocy dla mieszkańców Ukrainy.

W dniu dzisiejszym Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała do Drohobycza nowoczesny sprzęt medyczny w postaci ultrasonografu z sondami oraz kardiomonitora. Dodatkowo przekazaliśmy dużą ilość specjalistycznych leków, środków opatrunkowych i leków przeciwbólowych, na które zgłosił zapotrzebowanie ks. Igor Kozankiewicz, dyrektor Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej. Dzięki ofiarności naszych diecezjan udało się także przekazać potrzebną żywność i ubrania, których obecnie bardzo brakuje za naszą wschodnią granicą.

Serdeczne Bóg zapłać! dla Caritas w Bielsku-Białej za wsparcie już po raz kolejny. Dzisiaj otrzymaliśmy dary, sprzęt medyczny, leki. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i modlimy się za Was. Pragnę zaznaczyć, że w czasie wojny wszystko się przydaje, nawet najmniejsza pomoc. – mówi ks. Igor Kozankiewicz. Jak dodaje – Razem wspólnie modlimy się o pokój i wszystkie rodziny uchodźców mogły wrócić do siebie i zacząć nowe życie – już w pokoju.