W ostatnich dniach do Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zwróciła się z prośbą o pomoc Dyrektor Bazy Noclegowej „Uzdrowisko Ustroń”. Pod jej opieką w ośrodku znajduje się 245 osób. Są to uchodźcy wojenni z terenów Ukrainy. Na naszą szczególną wrażliwość zasługują przebywające tam dzieci z domów dziecka. Dzieci znalazły się w ośrodkach, ponieważ ich rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są sierotami lub są dziećmi z niepełnosprawnościami. Obecnie w „Uzdrowisku Ustroń” znalazło schronienie 40 dzieci w wieku 0-7 lat, 45 dzieci w wieku 8-10 lat oraz 59 dzieci w wieku 11-18 lat.

Z rozmowy przeprowadzonej z panią Dyrektor Ośrodka wynika, że na chwilę obecną dzieci pilnie potrzebują wyprawek szkolnych oraz odzieży potrzebnej do funkcjonowania w społeczności szkolnej. Caritas w miarę swoich możliwości natychmiast odpowiedziała na apel o pomoc. Pierwszą dostawę rzeczy niezbędnych do egzystencji Caritas dostarczyła początkiem tygodnia. Były to żywność, artykuły higieniczne, materiały plastyczne oraz zabawki. Szczególną radość sprawiły dzieciom gry i zabawki edukacyjne. Spotkanie z dziećmi pokrzywdzonymi przez los, a dodatkowo przez działania wojenne, które pozbawiły je poczucia bezpieczeństwa, było bardzo poruszające. Nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy w zakresie potrzeb emocjonalnych, ale możemy próbować zaspokoić potrzeby bytowe dzieci.

Choć wakacje są dopiero na półmetku, musimy zwrócić uwagę na zbliżającą się jesień i potrzebę dostarczenia dzieciom cieplejszej odzieży.

Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcą wesprzeć finansowo dzieci z Ukrainy mogą wpłacić darowiznę na konto: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: Ustroń. Z zebranych ofiar Caritas diecezjalna ufunduje dzieciom potrzebne artykuły.

Żeby pojawił się uśmiech na twarzy dzieci, potrzeba wrażliwych serc naszych darczyńców. Głęboko wierzymy, że znajdą się takie osoby.