W dniu dzisiejszym Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po raz kolejny udzieliła wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności uchodźcom wojennym przebywającym na terenie diecezji Samborsko-Drohobyckiej w Ukrainie.

Zostały przekazane m. in. żywność, środki higieniczne, pampersy, a także środki finansowe przekazane na ten cel przez darczyńców Caritas.

Za dotychczas okazaną pomoc wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!