Z dniem 04.09 br. zakończyliśmy akcję zbierania darowizn na rzecz Julki – dziewczynki chorej na nowotwór mózgu. Jej historia została przybliżona w pierwszym z cyklu minireportaży Caritas pt.: „Pomagamy”.

Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Robert Kurpios osobiście przekazał nastolatce zebrane fundusze, jednocześnie zapewniając o naszej pamięci w modlitwie. Wraz z zebranymi środkami finansowymi zostały również przekazane gry, słodycze, przybory szkolne oraz maskotki. Liczymy, że otrzymane prezenty wywołają uśmiech na twarzy Julii.