Zapewne pamiętacie Państwo ks. Igora Kozankiewicza – księdza, który w miejscowości Drohobycz na Ukrainie wraz z Caritas Sambir-Drohobycz buduje szpital dla potrzebujących, rannych w wojnie, cywilów i żołnierzy oraz seniorów, którzy wymagają całodobowej opieki i wsparcia. Ta piękna inicjatywa od wielu miesięcy jest wspierana przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Potrzeby są ogromne, gdyż wyposażenie sal szpitalnych w armaturę sanitarną oraz grzejniki to bardzo duży koszt.

Nie jesteśmy jednak sami w pomocy, bo polska firma eColiber, pomogła zakupić z dużym rabatem grzejniki Caritas diecezjalnej. Wczoraj bus wyładowany po brzegi wyruszył z Caritasu do Drohobycza. Oprócz grzejników Caritas diecezjalna przekazała dla szpitala żywność oraz środki dezynfekcyjne.

W imieniu księdza Kozankiewicza i swoim składamy ogromne podziękowania firmie, która widząc ludzi w potrzebie, pomaga ofiarom wojny w Ukrainie.

Serdeczne Bóg zapłać!