Spotkania ewangelizacyjne u Sióstr Serafitek

Ponad 30 osób ubogich i bezdomnych uczestniczyło w pierwszym dniu rekolekcji w Oświęcimiu w jadłodajni prowadzonej przez siostry serafitki. Rekolekcje organizuje Caritas