10 ton pomocy na Ukrainę

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej już po raz czwarty zorganizował zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Ofiarodawcy nie zawiedli, do