Sprawozdanie końcowe POPŻ

Prosimy koordynatorów OPL o przesyłanie Sprawozdanie końcowe POPŻ czerwiec 2017 - sierpień 2018 Sprawozdania prosimy przekazywać do biura Caritas drogą mailową (biuro@caritas.bielsko.pl),