25 stycznia w kościele Św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach wraz z  Zespołem Dzień Dobry, wspólnie kolędowały Osoby Niepełnosprawne wraz ze swoimi Opiekunami.

Koncert zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej wraz z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i parafią św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Techniczne zabezpieczenie koncertu zapewniło Bielskie Centrum Kultury.

Licznych słuchaczy koncertu powitał ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk – proboszcz parafii w Aleksandrowicach, ks. Robert Kasprowski – dyrektor Caritas oraz Pani Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 6. Koncert prowadziła Miriam Arbter-Korczyńska z Radia Anioł Beskidów, które było patronem medialnym wydarzenia.

Koncert był dedykowany wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Dziadkowie uczniów oraz seniorzy z Klubu Seniora Caritas „Pod Magnolią” zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez uczniów szkoły integracyjnej. Seniorom poświęcony był także krótki występ słowno-muzyczny uczniów ze Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 6.

Nastrój wesołego kolędowania, dzięki Zespołowi Dzień Dobry udzielił się wszystkim słuchaczom. Wspólnie śpiewano, tańczono a nawet migano kolędę „Wśród nocnej ciszy…”. Uczestnicy koncertu nauczyli się bowiem refrenu kolędy w języku migowym i razem z osobami niesłyszącymi z Bielskiego Duszpasterstwa Osób Niesłyszących „migali” kolędę.

W Aleksandrowicach kolędowali między innymi podopieczni i uczniowie ze: Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” z Bestwiny, Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA” z Łodygowic i innych.

Koncert miał również wymiar charakter charytatywny. Wolontariusze z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Bielsku-Białej przeprowadzili kwestę do puszek na dofinansowanie leczenia swojego szkolnego kolegi Marcina Ostrowskiego chorego na rdzeniowy zanik mięśni.

Słodki poczęstunek dzięki ZPC SKAWA z Wadowic zapewnił Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.