UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a zostały opublikowane wzory załączników nr 5, nr 6 i nr 7 do Wytycznych na Podprogram 2021 POPŻ w wersji dwujęzycznej – polsko-ukraińskiej.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), do pomocy w ramach POPŻ kwalifikowanie obywateli Ukrainy posiadających nadany numer PESEL UKR (potwierdzający legalność pobytu na podstawie ustawy), może być dokonane:
– przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na podstawie załączników nr 5 lub 7 do Wytycznych,
– bezpośrednio przez organizację partnerską na podstawie załącznika 6 do Wytycznych.

W związku z powtarzającymi się sygnałami ze strony ośrodków pomocy społecznej, informujemy, że OPS-y mogą kwalifikować odbiorców końcowych do POPŻ na podstawie załącznika 6 wyłącznie, jeśli samodzielnie pełnią funkcję organizacji partnerskiej lokalnej.
Podstawowym dokumentem pozostaje załącznik nr 5 czyli wzór skierowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zawiadomienia

Ważne informacje

 • Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Podprogramu 2021

  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

 • Dokumenty do zgłoszenia dla OPL:

  1. Ankieta_OPL_Podprogram 2021
  2. Zgłoszenie OPL
 • Podsumowanie Podprogramu 2021

  Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakończyła w październiku 2022 roku realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł  w przypadku osoby w rodzinie.

  Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, mleko, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, filet z makreli, marchewkę z groszkiem. Wartość przekazanych artykułów opiewa na kwotę 759 568,98 zł.

  W ramach realizacji Podprogramu 2021:

  • zaangażowanych było 37 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 6421 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 137,5 tony żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 28 543 paczki żywnościowe;
  • wydano osobom potrzebującym 64 750 posiłków;
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 24 warsztaty dla 539 uczestników.

  Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadziły do nabycia przez uczestników wiedzy jak wykorzystać w swojej kuchni produkty otrzymywane z Programu POPŻ. Przygotowując i opracowując dania na warsztatach uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę jak ograniczać marnowanie żywności. Oprócz warsztatów kulinarnych odbyły się również warsztaty pt.: „Lekcja patriotyzmu”. Śpiewając wspólnie znane i mniej znane pieśni pełni wzruszenia uczestnicy, poznawali historię naszego kraju.

  Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, trwającą nieprzerwanie podczas pandemii. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację Podprogramu 2021 POPŻ.

Miejsce realizacji: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Legionów 16,  43-300 Bielsko-Biała (świetlica „Albertówka”)

Harmonogram warsztatów:

Poniedziałek 21.02.2022 r.

godz. 9:00-11:00 Lekcja patriotyzmu – śpiewajmy razem.

godz. 11:00-13:00 Profilaktyka zdrowotna – dostęp do świadczeń zdrowotnych w kontekście bezdomności.

Wtorek 22.02.2022 r.

godz. 9:00-11:00 Lekcja patriotyzmu – śpiewajmy razem.

godz. 11:00-13:00 Profilaktyka zdrowotna – dostęp do świadczeń zdrowotnych w kontekście bezdomności.

Środa 23.02.2022 r.

godz. 9:00-11:00 Lekcja patriotyzmu – śpiewajmy razem.

godz. 11:00-13:00 Profilaktyka zdrowotna – dostęp do świadczeń zdrowotnych w kontekście bezdomności.

Czwartek 24.02.2022 r.

godz. 9:00-11:00 Lekcja patriotyzmu – śpiewajmy razem.

godz. 11:00-13:00 Profilaktyka zdrowotna – dostęp do świadczeń zdrowotnych w kontekście bezdomności.

Miejsce realizacji: Klub Sportowy w Wieprzu, ul. Szkolna 759,  34-382 Bystra

Harmonogram warsztatów:

Poniedziałek 25.04.2022 r.

godz. 8:00-10:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj, nie wyrzucaj”.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Wiosna na talerzu”.

Wtorek 26.04.2022 r.

godz. 8:00-10:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj, nie wyrzucaj”.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Wiosna na talerzu”.

Środa 27.04.2022 r.

godz. 8:00-10:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj, nie wyrzucaj”.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Wiosna na talerzu”.

Miejsce realizacji: Klub Sportowy w Wieprzu, ul. Szkolna 759,  34-382 Bystra

Harmonogram warsztatów:

Wtorek 24.05.2022 r.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Kurczak w różnym wydaniu”.

Miejsce realizacji: Parafia św. Józefa Robotnika, ul. Janowicka 138, 43-512 Janowice

Harmonogram warsztatów:

Środa 25.05.2022 r.

godz. 8:00-10:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj nie wyrzucaj”.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Wiosna na talerzu”.

Czwartek 26.05.2022 r.

godz. 8:00-10:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj nie wyrzucaj”.

godz. 10:00-12:00 Warsztaty kulinarne – „Wiosna na talerzu”.

Miejsce realizacji: OPL – Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31, 43-300 Bielsko-Biała

Harmonogram warsztatów:

Poniedziałek 29.08.2022 r.

godz. 12:00-14:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj, nie wyrzucaj”.

godz. 14:00-16:00 Warsztaty kulinarne – „Kurczak w różnym wydaniu”.

Miejsce realizacji: Parafia św. Stanisława BM, ul. św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała

Harmonogram warsztatów:

Wtorek 30.08.2022 r.

godz. 12:00-14:00 Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wykorzystaj, nie wyrzucaj”.

godz. 14:00-16:00 Warsztaty kulinarne – „Kurczak w różnym wydaniu”.

Środa 31.08.2022 r.

godz. 14:00-16:00 Warsztaty kulinarne – „Kurczak w różnym wydaniu”.