Bank Chleba
prowadzony przez
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Adres: ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. W sobotę od godz. 9.00 do 13.00.

Zasady wydawania pieczywa: Pieczywo wydawane jest osobom na podstawie przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmiot prowadzący: Od stycznia 2017 roku Bank Chleba prowadzi Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Osoba wydająca pieczywo: Pani Janina Haręża

Panu Maciejowi Drożdżowi, który wydawał pieczywo w Banku Chleba i od lipca 2018 przeszedł na emeryturę, dziękujemy za wieloletnią i zaangażowaną pracę.

Rodzaj i ilość wydawanego pieczywa: Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, drobne pieczywo i pieczywo słodkie. W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 12.800 bochenków chleba, 2870 sztuk pieczywa drobnego (bułki), i 2689 sztuk pieczywa słodkiego.

Liczba osób korzystających z pomocy: W pierwszym półroczu 2020 roku z pomocy skorzystało już 1391 osób.

Historia: Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Bank Chleba od początku istnienia działa pod honorowym patronatem Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości. Do roku 2012 Starszym Cechu był śp. Pan Mieczysław Izydorczyk, który zmarł w grudniu 2014 r. Obecnie Starszym Cechu jest Adam Wykręt. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską.

Piekarnie zaangażowane w działalność Banku Chleba:

  • Piekarnia Czernichów – J. Bronowska, ul. Piekarska 1, Czernichów,
  • Piekarnia „U Adama” – Adam Wykręt, ul. Górska 71, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia ROLL – J.Post, D.Mulka, W.Post, ul. Doliny Miętusiej 9, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia SCH Wilamowice –ul. Ogrodowa 8, Wilamowice,
  • Piekarnia Mitryk – B.M. Mitryk, M. Kociołek, ul. Górska 71, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia Piecuch – Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69,

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 700
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
584
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1500
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 549
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 500
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 762
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
500
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1500
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 678
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 500
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 704
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
700
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2500
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 500
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 390
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 758
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
700
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1800
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 388
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 200
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 800
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
549
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 3000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 286
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 200
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Kwiecień 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 800
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
590
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 355
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 300
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Marzec 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 800
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
546
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 593
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 500
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Luty 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 700
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
681
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 500
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 989
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Styczeń 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 800
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
591
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 748
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 500
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Grudzień 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 603
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
600
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1200
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 441
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Listopad 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

700

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

573

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

629

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Październik 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

828

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

700

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2500

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

616

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

500

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

800

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

580

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

575

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

500

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

1000

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

425

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

256

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

650

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

577

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

466

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

400

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

600

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

609

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

700

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

505

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

700

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

513

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

615

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Kwiecień 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

724

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

700

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

800

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

408

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Marzec 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

790

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

700

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

438

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Luty 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

700

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

700

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

444

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

444

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Styczeń 2019
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

883

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

600

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

595

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

592

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Grudzień 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

900

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

526

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

4500

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

580

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

500

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Listopad 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

700

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

763

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

500

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

275

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Październik 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

840

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

800

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

1640

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1500

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

1119

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

700

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

659

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

1359

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1500

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

1018

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

800

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu

730

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

1530

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

901

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

664

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

900

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

754

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

500

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

897

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2395

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

908

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

250

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

500

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2000

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1000

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

845

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Kwiecień 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

63

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

240

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2423

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1100

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

400

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”, Piekarnia ROLL, Piekarnia PRODET.

Informacja z działalności Banku Chleba. Marzec 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

62

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

230

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2143

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

90

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

60

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”.

Informacja z działalności Banku Chleba. Luty 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

49

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

180

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2750

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1115

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

92

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”.

Informacja z działalności Banku Chleba. Styczeń 2018
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

135

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

196

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2128

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

550

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

50

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia „U Adama”.

Informacja z działalności Banku Chleba. Grudzień 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

135

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

230

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

1545

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

700

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

130

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Listopad 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

137

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

310

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3374

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

805

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

90

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Październik 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

135

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

230

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2284

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

980

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

147

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

138

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

196

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3143

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1017

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

113

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

138

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

196

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3734

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

960

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

250

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

135

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

250

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

2180

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1915

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

179

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

134

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

200

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3474

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

380

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

115

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2017
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru

135

Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy w miesiącu

250

Liczba wydanych bochenków chleba (szt.)

3343

Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.)

1020

Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.)

200

Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Światowy Dzień Ubogich – zapowiedź.

5 września, 2020|0 Comments

15 listopada 2020 r. w XXXIII Niedzielę Zwykłą odbędzie się IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Zapraszamy do zapoznania się z tekstem orędzia skierowanego do wiernych przez Papieża

Wycieczka, która staje się pielgrzymką serca

27 maja, 2019|0 Comments

Po raz kolejny Osoby Bezdomne wraz z Wolontariuszami, którzy pomagają im na codzień wyruszyli na wspólną wycieczkę, która staje się pielgrzymkowym przeżyciem. 25 maja ponad 50 osób bezdomnych odwiedziło Kalwarię Zebrzydowska i Harmęże. W Kalwarii

Kromka Chleba dla Sąsiada Seniora

4 października, 2018|0 Comments

21 i 22 września w wybranych sklepach sieci Biedronka a w Bielsku-Białej również w sklepie sieci PSS Społem odbyła się zbiórka żywności pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”. Wolontariusze Caritas w całej Polsce zebrali ponad

Dni Kromki Chleba Caritas

17 września, 2018|0 Comments

Od wczorajszej niedzieli do 23 września br. na terenie całej Polski po raz 16. będzie trwała kampania pod hasłem "Kromka Chleba dla Sąsiada". Polega na symbolicznym i dosłownym dzieleniu się chlebem oraz specjalnych zbiórkach żywności, które odbędą się