Bank Chleba
prowadzony przez
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Adres: ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00. W sobotę od godz. 8.00 do 11.00.

Zasady wydawania pieczywa: Pieczywo wydawane jest osobom na podstawie przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmiot prowadzący: Od stycznia 2017 roku Bank Chleba prowadzi Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Rodzaj i ilość wydawanego pieczywa: Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, drobne pieczywo i pieczywo słodkie. W 2021 roku wydano 28.784 szt. bochenków chleba, 6.016 szt. pieczywa drobnego (bułki), i 3.789 szt. pieczywa słodkiego.

Liczba osób korzystających z pomocy: W 2021 roku z pomocy skorzystało średnio 954 osoby miesięcznie.

Historia: Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Bank Chleba od początku istnienia działa pod honorowym patronatem Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości. Do roku 2012 Starszym Cechu był śp. Pan Mieczysław Izydorczyk, który zmarł w grudniu 2014 r. Obecnie Starszym Cechu jest Adam Wykręt. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską.

Piekarnie zaangażowane w działalność Banku Chleba:

  • Piekarnia Czernichów – J. Bronowska, ul. Piekarska 1, Czernichów,
  • Piekarnia „Wykręt” – Adam Wykręt, ul. Górska 71, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia ROLL – J.Post, D.Mulka, W.Post, ul. Doliny Miętusiej 9, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia SCH Wilamowice –ul. Ogrodowa 8, Wilamowice,
  • Piekarnia Piecuch – Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69.

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1105
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
149
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1682
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 553
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 356
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1100
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
464
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1346
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 689
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 352
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1002
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
455
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1815
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1737
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 556
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 912
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
311
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1585
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 972
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 624
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 887
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
152
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2442
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1397
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 761
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt.

Informacja z działalności Banku Chleba. Kwiecień 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 755
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
196
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1647
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1746
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 635
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Marzec 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 752
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
121
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2263
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1353
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 1008
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Luty 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 320
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
147
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2121
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 569
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 320
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Styczeń 2022
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 987
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
104
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1982
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 470
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 320
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Grudzień 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1022
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
98
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1730
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 246
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 120
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Listopad 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1065
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
124
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1564
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 443
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 394
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Październik 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1076
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
127
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1607
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 437
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 330
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Wrzesień 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1010
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
260
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1521
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 624
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 331
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Sierpień 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1040
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
130
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2474
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 740
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 290
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Lipiec 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1076
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
424
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2593
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 310
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 309
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Czerwiec 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 900
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
400
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2593
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 310
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 309
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Maj 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 970
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
289
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2797
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 469
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 80
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Kwiecień 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 1500
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
323
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 4292
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 250
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 97
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Marzec 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 600
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
534
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 3000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 602
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 418
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Luty 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 600
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
524
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2613
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 585
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 390
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Styczeń 2021
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 590
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
500
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1000
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 721
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Grudzień 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 700
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
461
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 800
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 558
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Listopad 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 600
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
589
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 2000
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 1000
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 418
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Informacja z działalności Banku Chleba. Październik 2020
Liczba osób z zaświadczeniami uprawniającymi do odbioru 753
Liczba osób dodatkowo korzystających z pomocy
w miesiącu
500
Liczba wydanych bochenków chleba (szt.) 1700
Ilość drobnego pieczywa wydanego w miesiącu (szt.) 800
Ilość pieczywa słodkiego wydanego w miesiącu (szt.) 494
Piekarnie przekazujące pomoc:

Piekarnia Czernichów, Piekarnia Piecuch, Piekarnia Wilamowice, Piekarnia Wykręt, Piekarnia ROLL.

Diecezjalne obchody V Światowego Dnia Ubogich

16 listopada, 2021|0 Comments

15 listopada 2021 r. miały miejsce tegoroczne obchody V Światowego Dnia Ubogich. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej zaprosiła wszystkich potrzebujących na Eucharystię do kościoła pw. Najświętszego

Światowy Dzień Ubogich. Wyjdźmy im naprzeciw

13 listopada, 2021|0 Comments

Papież Franciszek apeluje w swym orędziu, aby nie czekać, aż ubodzy zapukają do naszych drzwi; nawołuje, aby do nich docierać. Caritas odpowiada, ruszając z pomocą migrantom, wspierając osoby w kryzysie bezdomności, pomagając seniorom i

Światowy Dzień Ubogich – zapowiedź.

5 września, 2020|0 Comments

15 listopada 2020 r. w XXXIII Niedzielę Zwykłą odbędzie się IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Zapraszamy do zapoznania się z tekstem orędzia skierowanego do wiernych przez Papieża

Wycieczka, która staje się pielgrzymką serca

27 maja, 2019|0 Comments

Po raz kolejny Osoby Bezdomne wraz z Wolontariuszami, którzy pomagają im na codzień wyruszyli na wspólną wycieczkę, która staje się pielgrzymkowym przeżyciem. 25 maja ponad 50 osób bezdomnych odwiedziło Kalwarię Zebrzydowska i Harmęże. W Kalwarii