Szanowni Państwo,

Informujemy, że Okręgowy Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej oraz Lokalne Punkty w Żywcu (ul. Rynek 12), Cieszyn (ul. Wałowa 4), działają w pełnym zakresie. W punktach należy mieć założoną maseczkę. Nasi pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.pokrzywdzeniprzestepstwem.pl

Całodobowy telefon

667 252 257

OKRĘGOWY Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bielsku-Białej

ul. S. Wyspiańskiego 33

43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 9:00 – 16:00

Środa 13:00 – 20:00

Czwartek 9:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 16:00

Sobota 8:00 – 13:00

Telefon: 667 252 257

e-mial: pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl

***

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Cieszynie

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”

ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Poniedziałek 15.00 – 20.00

Piątek 8.00 – 13.00

Telefon: 667 254 710

e-mial: pokrzywdzenicieszyn@caritas.bielsko.pl

***

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Żywcu

Parafia Narodzenia NMP (konkatedra)

Rynek 12, 34-300 Żywiec

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Czwartek 14.00 – 19.00

Telefon: 667 254 715

e-mial: pokrzywdzenizywiec@caritas.bielsko.pl

CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 oraz dwa Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie i Żywcu.

Ośrodek powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a jego celem jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie  ofiarom  powrotu do właściwego funkcjonowania.
W każdym z Punktów przyjmują specjaliści, którzy rozeznają sytuację osoby pokrzywdzonej oraz pomogą jej dobrać optymalny zakres wsparcia.

W Ośrodku można uzyskać następującą pomoc:

 • Pomoc osoby pierwszego kontaktu;
 • Pomoc prawna, mediacje;
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna;
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje;
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media;
 • Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń;
 • Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych;
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia.

ADRESY OŚRODKÓW:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej

ul. S. Wyspiańskiego 33

43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 730 101 311

Całodobowy telefon: 667 252 257

 

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”

ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Telefon: 667 254 710

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu

Parafia Narodzenia NMP (konkatedra)

Rynek 12, 34-300 Żywiec

Telefon: 667 254 715

Dyrektor Ośrodka: Renata Golonka

e-mail: pokrzywdzeni@caritas.bielsko.pl