Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W ramach programu „Aktywni+” Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w roku 2023 realizuje projekt pod nazwą „Jesteśmy sobie potrzebni 3.0”.

CELE PROJEKTU

Projekt „Jesteśmy sobie potrzebni 3.0” to szeroka, zróżnicowana oferta zajęć skierowanych do Seniorów, rozwijających aktywność, wiedzę i umiejętności beneficjentów, zapobiegających występowaniu negatywnych skutków procesu starzenia się, poprawiających kondycję fizyczną, psychiczną i intelektualną oraz umożliwiających tworzenie wspólnoty osób uczestniczących w zajęciach. Realizacja tego projektu jest szczególnie ważna w okresie po stanie epidemii, w którym szczególnie osoby starsze były izolowane społecznie i w związku z tym w drastyczny sposób doświadczyły skutków pandemii. Wszystkie negatywne skutki starzenia w obecnej sytuacji mogły się nasilić i tym bardziej należy podjąć działania, które będą im zapobiegać.

⇒ MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Miejscem realizacji zadania są Kluby Seniora prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej:

 • Klub Seniora „Pod Magnolią” przy ulicy Wyspiańskiego 33 w Bielsku-Białej, tel.: 784 949 431,
 • Klub Seniora „Na Obszarach” przy ulicy Karola Krausa 40 w Bielsku-Białej, tel.: 730 011 123.

⇒ GRUPA DOCELOWA

Z zajęć w ramach projektu mogą skorzystać zarówno mieszkańcy miasta Bielsko-Biała jak i powiatu bielskiego, którzy ukończyli 60 rok życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Działania adresowane są do kobiet i mężczyzn, bez ograniczeń ze względu na płeć. Seniorzy wspomagani są poprzez wolontariuszy, którzy świadczą pomoc organizacyjną w Klubach.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Realizacja zadania trwa od 01.05.2023 do 31.12.2023 i obejmuje następujące zajęcia:

 • kurs języka angielskiego,
 • kurs języka włoskiego,
 • zajęcia pod nazwą „Rękodzieło”,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
 • zajęcia motywujące do aktywności,
 • zajęcia pod nazwą „Świat roślin”,
 • zajęcia pod nazwa „Klub Ludzi Ciekawych Świata”,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”,
 • zajęcia pod nazwą „Bezpieczny Senior”,
 • zajęcia pod nazwą „Teatroterapia”,
 • zajęcia taneczno-choreograficzne,
 • zajęcia pod nazwą „Spotkania z kulturą i sztuką”,
 • zajęcia z obsługi urządzeń elektronicznych.

SPODZIEWANE EFEKTY

W wyniku realizacji projektu Senior uczestniczący w zajęciach będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego żywienia, rozwijać swoje zainteresowania, aktywność fizyczną, a przede wszystkim przeciwdziałać samotności, na którą szczególnie narażone są osoby starsze. Poprzez nawiązywanie bliskich kontaktów towarzyskich każdy Senior będzie mógł poczuć się potrzebny. To z kolei przełoży się na poprawę samopoczucia, a w konsekwencji zdrowia fizycznego i psychicznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w zajęciach.