Wolontariat z Funduszem
Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 1 sierpnia 2021 po raz kolejny realizuje projekt
w r
amach środków pozyskanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030


Projekt skierowany jest do wszystkich osób,
które chciałyby włączyć się w działalność wolontariatu Caritas.

Naszym celem jest:

  • rozwój wolontariatu na terenie całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – zarówno wśród młodzieży jaki i osób dorosłych
  • pozyskanie nowych wolontariuszy
  • poszerzenie działalności wolontariatu o nowe wyzwania (m.in. aktywne wspieranie seniorów, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży)
  • integracja wolontariuszy (wspólne wyjścia do kina, teatru, ogniska i wiele innych)

Chciałbyś zaangażować się w pomoc innym jako wolontariusz?!

Chciałbyś podzielić się swoimi zdolnościami i nabyć nowe umiejętności?!

Poznać ciekawe i twórcze środowisko wolontariuszy?!

Nieważne ile masz lat, wystarczy, że dysponujesz choć godziną czasu w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca!

Napisz, zadzwoń, zapytaj!

e-mail: wolontariat@caritas.bielsko.pl

tel.:  784-949-499