1 sierpnia 2023 r. rozpoczął się projekt „Wolontariusz – to brzmi dumnie!” realizowany w ramach Rządowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt pozwoli nam na:
–   prowadzenie działań w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, które jest miejscem cyklicznych spotkań wolontariuszy,
centrum logistycznym akcji wolontarystycznych organizowanych przez Caritas, miejscem wymiany doświadczeń, integracji oraz rozwoju dla wolontariuszy;
–  organizowanie akcji wolontarystycznych, realizowanych przez młodzież i dorosłych, a skierowanych do osób potrzebujących pomocy z terenu naszej Diecezji
–  budowanie kompetencji i umiejętności wolontariuszy poprzez szkolenia i doradztwo dla wolontariusz,
–  wzmocnienie kompetencji opiekunów Szkolnych Kół Caritas
–  budowanie tożsamości wolontariuszy działających w Szkolnych Kołach Caritas, Parafialnych Zespołach Caritas oraz Centrum Wolontariatu i ich integrację;

Projekt trwać będzie od 1 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2024 roku.

Wartość projektu wynosi 170140 zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wynosi 169000 zł.

Wolontariat z Funduszem
Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 1 sierpnia 2021 po raz kolejny realizuje projekt
w r
amach środków pozyskanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030


Projekt skierowany jest do wszystkich osób,
które chciałyby włączyć się w działalność wolontariatu Caritas.

Naszym celem jest:

  • rozwój wolontariatu na terenie całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – zarówno wśród młodzieży jaki i osób dorosłych
  • pozyskanie nowych wolontariuszy
  • poszerzenie działalności wolontariatu o nowe wyzwania (m.in. aktywne wspieranie seniorów, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży)
  • integracja wolontariuszy (wspólne wyjścia do kina, teatru, ogniska i wiele innych)

Chciałbyś zaangażować się w pomoc innym jako wolontariusz?!

Chciałbyś podzielić się swoimi zdolnościami i nabyć nowe umiejętności?!

Poznać ciekawe i twórcze środowisko wolontariuszy?!

Nieważne ile masz lat, wystarczy, że dysponujesz choć godziną czasu w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca!

Napisz, zadzwoń, zapytaj!

e-mail: wolontariat@caritas.bielsko.pl

tel.:  784-949-499