Pomoc Prawna Caritas

Jak się umówić?

W celu rezerwacji terminu prosimy o kontakt pod nr tel. Caritas: +48 734 176 648 w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00). Zapraszamy!

Gdzie?

W biurze Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 138 w Janowicach ( przy parafii św. Józefa Robotnika)

 Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną do odwołania porady prawne będą udzielane w sposób telefoniczny.

Kiedy?

Zazwyczaj w każdą ostatnią środę miesiąca, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00.

Terminy w 2022 roku:

26 stycznia,
23 lutego,
30 marca,
27 kwietnia,
25 maja,
29 czerwca,
27 lipca,
31 sierpnia,
28 września,
26 października,
30 listopada
28 grudnia

Kto udziela porad prawnych?

Porady prawne są udzielane przez radcę prawnego Tomasza Gondko z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Gondko z Bielska-Białej.

Ile to kosztuje?

Porady prawne są udzielane bezpłatnie (w określonym poniżej zakresie).

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.