Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej zrealizowała projekt
„Wolontariusz Caritas zawsze pomocny”
w ramach programu Caritas Polska „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej zaprosiła chętnych Wolontariuszy do udziału w projekcie „Wolontariusz Caritas zawsze pomocny” w ramach programu  Caritas Polska 100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Projekt skierowany był do wolontariuszy działających w ramach Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas.

Celem projektu było :

  • wzmocnienie umiejętności wolontariuszy w zakresie skutecznej pomocy osobom potrzebującym;
  • rozwój kompetencji osobistych i zawodowych wolontariuszy;
  • integracja środowiska wolontariuszy Caritas poprzez budowanie porozumienia międzypokoleniowego: dzieci i dorosłych.

Projekt realizowany  był od 10.05.2018 do 31.12.2018r. na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W ramach projektu zrealizowano bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy m.in. w zakresie:

  • opieki nad osobą  starszą,
  • opieki nad osobą niepełnosprawną,
  • kurs pierwszej pomocy,
  • warsztaty artystyczne/aktorskie  dla młodzieży.

Zorganizowaliśmy również działania integrujące środowisko wolontariuszy obejmujące m.in.: spotkania wolontariuszy, ogniska, wycieczki oraz inne atrakcje.