POMOC DLA UKRAINY

Na wniosek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Katowicach zwracamy się z prośbą do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze jak i telefonie czy tablecie. Linki do ankiet w języku polskim i ukraińskim:

ankieta w języku polskim

oraz

ankieta w języku ukraińskim

Ankiety można wypełnić do 31 sierpnia br.

Cały czas można wspierać akcję:

 • Dokonując wpłaty na konto: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 (tytuł wpłaty: UKRAINA)
 • Wysyłając SMS o treści UKRAINA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ PROWADZONYCH  W BIELSKU-BIAŁEJ NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY (OPUBLIKOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ)

 • SPRAWY URZĘDOWE – POMOCNE INFORMACJE
 • Całodobowa infolinia w Bielsku-Białej, tel.: 791 169 642 (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – dla osób pragnących udzielić pomocy lub potrzebujących pomocy oraz informacje dotyczące zakwaterowania w obiektach zorganizowanych przez Urząd Miejski.  W godz. 17:00-19:00 obsługa również w jęz. ukraińskim.
 • PUNKT REJESTRACYJNO-INFORMACYJNY – Plac Opatrzności Bożej 18 (Centrum Organizacji Pozarządowych – COP) – rejestracja osób przybyłych z Ukrainy oraz udzielanie podstawowych informacji (m.in.. legalizacja pobytu, baza noclegowa, wsparcie rzeczowe), tel.: 33 4970 790, 33 4971 775, 33 4971 776, 33 4971 777 -numer dedykowany osobom obcojęzycznym – uchodźcom z Ukrainy, punkt czynny: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00. Rejestracji można dokonać również poprzez formularz internetowy: https://bielsko-biala.pl/formularz-rejestracji-uchodzcy-z-ukrainy-przebywajacego-na-terenie-miasta-bielska-bialej
 • Informacje w sprawie zameldowania, nadania nr PESEL: Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Plac Ratuszowy 6, tel.: tel.: 33 4971 639, 33 4971 625.
 • Szkolnictwo – Urząd Miejski – Wydział Edukacji i Sportu, tel.: 33 4971 449 oraz 515 228 423. Wydział koordynuje przyjęcia dzieci uchodźców z Ukrainy do bielskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Informacja w sprawie zasiłków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – tel.: 33 499 56 00, 33 499 56 13, 33 499 56 41, 33 499 56 02, 33 499 56 69
 • Informacje w sprawie opieki medycznej oraz szczepienia przeciw COVID-19: Wydział Polityki Społecznej tel.: 33 4971 499
 • Punkt koordynacji działań organizacji pozarządowych i wolontariuszy – Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), Plac Opatrzności Bożej 18 – tel.: 33 4970 790; prowadzenie bazy organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, którzy chcą wspierać osoby z Ukrainy;  infolinia, gdzie można uzyskać informacje o wsparciu i pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe: 33 4971 775, 33 4971 776, 33 4971 777 – numer dedykowany osobom obcojęzycznym – uchodźcom z Ukrainy; e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl
 • Sprawy związane z zatrudnieniem – Powiatowy Urząd Pracy:
 1. zgłaszanie ofert pracy dla osób z Ukrainy – ukraina@pup-bielsko.pl
 2. wszystkie informacje na temat możliwości podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy – 33 496 51 80
 • Informacje na temat legalizacji pobytu obcokrajowców: Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich
  i Cudzoziemców, Delegatura Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, tel.: 33 813 62 92. Dodatkowa infolinia: 47 721 75 75 (Urząd ds. Spraw Cudzoziemców) oraz 32  606 32 32 (Śląski Urząd Wojewódzki).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego mogą zgłosić się do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie celem otrzymania zaświadczenia tożsamości dla uchodźców z Ukrainy: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków, tel.:  12  429 60 66
 • Bezpłatna Pomoc Prawna organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką – Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej: strona www: http://ora.bielsko.pl/, e-mail: jan.talaga@adwokatura.home.pl
 • od 14 marca 2022 r. rusza punkt opieki dla dzieci z Ukrainy – Świetlica „Fabryka Marzeń”, Pl. Fabryczny 1.Dla rodziców/opiekunów, którzy mają potrzebę załatwienia pilnych spraw urzędowych związanych z pobytem w Polsce, wizyt lekarskich itp. otwarty zostanie punkt opieki dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat, w którym można zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. Punkt czynny: pon. – piątek w godz. 8.00 – 12.00.
 • Informacje dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi oraz dalszego ich przemieszczania: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 76, czynny: pon.-pt. 7.30-15.30, tel. 33 493 01 80.
 • INFORMACJA DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI Z UKRAINY
 • Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie śląskim aktualnie wyznaczył do współpracy 2 szpitale onkologiczne, tzn. Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach oraz Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski w Bielsku-Białej, którym powierzył kontynuację leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi narodowości ukraińskiej.Z dniem 09 marca 2022 r. w/w pacjenci dzwoniąc pod numer infolinii 800 190 590 przekazują w języku ukraińskim informacje o swoich potrzebach zdrowotnych w zakresie onkologii, następnie pracownik infolinii NFZ przekazuje pozyskane informacje do właściwego szpitala (NIO, BCO-SM) i maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych  koordynator ze wskazanego szpitala onkologicznego kontaktuje się z pacjentem i przekazuje informacje o dalszym postępowaniu.
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA
 • Pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy rozdziela Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. Po odbiór darów powinny się zgłosić osoby, które przyjęły uchodźców, wraz z jednym z przedstawicieli przyjętej rodziny. Pomoc skierowana jest do osób, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy (po 24 lutego), przebywających na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, czyli miasta oraz powiatów – bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
 • Żywność, środki higieny osobistej i inne rzeczy można odbierać w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej: ul. Jana Sobieskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 i w soboty od 9.00-13.00.
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB POCHODZĄCYCH Z UKRAINY
 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK) oferuje pomoc psychologiczną – tel.: 791 169 642, 7 dni w tygodniu w godzinach 17:00 – 19:00. W przypadku braku znajomości języka polskiego POIK prosi o wcześniejszy kontakt na wskazany numer. Spotkania będą się odbywać z tłumaczem.
 • JAK MOŻNA POMÓC (POMOC MATERIALNA I RZECZOWA) – WYKAZY PUNKTÓW ZBIÓRKI
 • Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 6; czynny: pon. – pt. w godz. od 7:30 do 18:00
 • Caritas – Jubileuszowe Centrum Caritasu, Bielsko-Biała ul. Polna 31, czynny:  poniedziałek, środa, piątek w godz. od 10:00 do 13:00, (po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu: 500 413 088)
 • Centrum logistyczne Panattoni, ul. ks. Józefa Londzina 106, boks nr 37, od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00.  Produkty zbierane są w 4 grupach: odzież (nowa) i okrycie, środki higieny i czystości, żywność oraz inne artykuły (m.in. zapałki, baterie, powerbanki, podstawowe środki medyczne).
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W OBIEKTACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI
 • Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem  791 169 642. W godzinach 17.00-19.00 telefon jest obsługiwany przez osoby znające płynnie język ukraiński.
 • BEZPŁATNE PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY
 • wprowadzone zostały nieodpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych. Do nieodpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni są uchodźcy wojenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie paszportu lub innego dokumentu urzędowego z udokumentowaną datą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe uprawnienie obowiązuje do 31 marca 2022 r.
 • INFORMACJE O OŚRODKU INTEGRACJI OBCOKRAJOWCÓW MYBB
 • Ośrodek prowadzi system wsparcia i poradnictwa dla osób przybyłych do Bielska-Białej z zagranicy w celu ułatwienia im przystosowania do nowych warunków życia:
 1. poradnictwo pobytowe (w tym infolinia pobytowa – tel.: 504 412 446 (nr całodobowy)
 2. poradnictwo prawne, zawodowe oraz  psychologiczne
 3. poradnictwo w sprawie legalizacji pobytu, tłumaczenia notarialne dokumentów, aktualne zasady przekraczania granicy
 4. transport:  granica z Ukrainą – Bielsko-Biała
 5. noclegi w mieszkaniach/domach osób prywatnych w Bielsku-Białej,
 6. pomoc w przenocowaniu tymczasowym we Lwowie i Łucku.

Wsparcie świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 w siedzibie przy ul. Krasińskiego 5a oraz telefonicznie pod nr: 504 412 446, 515 937 430, 791 256 038 i mailowo: osrodekintegracjimybb@gmail.com. Prośby o pomoc należy kierować na adres ukraina.pomocbb@gmail.com, wpisując rodzaj pomocy oraz dane kontaktowe; Zgłaszanie oferty pomocy dla uchodźców (możliwość transportu lub miejsca noclegowe), e-mail: pomoc.przyjacielebb@gmail.com.