Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej we współpracy z Caritas Polska rusza z projektem „Czas na młodzież”, którego docelową grupę stanowi młodzież szkół średnich i studenci, w tym również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Biorący udział w projekcie mają szansę podnieść swoje kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w grupie, zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania innych do działań, wypracowywania kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki. Uczestnicy zyskują również doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów społecznych oraz przechodzą kurs kwalifikacyjny.

Zwieńczeniem udziału w projekcie jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.

W związku z powyższym, poszukujemy wolontariuszy z rejonów: Cieszyna, Bielska-Białej i Andrychowa, którzy zechcą wziąć udział w projekcie.

 Nie daj się wyprzedzić innym! Zarejestruj się już dziś.