15 listopada 2021 r. miały miejsce tegoroczne obchody V Światowego Dnia Ubogich. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej zaprosiła wszystkich potrzebujących na Eucharystię do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Następnie po zakończonej Mszy Św. uczestnicy otrzymali paczki z żywnością oraz słodkie drożdżówki. W sumie Caritas przygotowała 400 paczek żywnościowych. 

W specjalnym przesłaniu do uczestników bp Roman Pindel, odnosząc się do papieskiego orędzia na tegoroczne obchody Światowego Dnia Ubogich, zwrócił uwagę na „nierozerwalne połączenie między Jezusem, ubogimi i głoszeniem ewangelii”. Za Franciszkiem biskup zaprosił do refleksji i działania, by szukać w swoim życiu aktualności słów tegorocznego hasła: „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). List odczytał proboszcz bielskiej parafii ks. prałat Marcin Aleksy.

Dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios, który przewodniczył Mszy św. przypomniał, że swoistym symbolem tego święta jest kromka chleba. W tym kontekście przywołał postać św. Brata Alberta, który mówił, że „powinno się być dobrym jak chleb, jak chleb leżący dla wszystkich na stole”.

„Chleb jest symbolem troski Boga o człowieka, a Bóg okazuje tę troskę posługując się ludźmi” – dodał kapłan. Zachęcił, by dziękować podczas liturgii za jednoczący chleb z wielu ziaren. „Jesteśmy wezwani do wzajemnego znoszenia siebie z cierpliwością, miłością i troską, aby nikt z nas nie umierał z głodu chleba i miłości” – stwierdził.

Kazanie wygłosił były dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski. Duchowny przywołał słowa Jezusa z Ewangelii św. Marka, będące przesłaniem tegorocznego wydarzenia z udziałem ubogich świata: „biednych zawsze macie u siebie i kiedy chcecie możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze”.

„Chciałbym, abyśmy na to zdanie popatrzyli z dwóch perspektyw. Pierwsza to spojrzenie tych, którzy niosą pomoc bliźnim. To spojrzenie pracowników, wolontariuszy Caritas, Towarzystwa Świętego Brata Alberta i innych organizacji pomocowych, szczególnie tych, które w swojej działalności kierują się wartościami chrześcijańskimi” – zaproponował kaznodzieja, cytując papieża Franciszka o tym, że biedni nie są osobami „zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale braćmi i siostrami. „Nie możemy patrzeć na ubogich jak na ludzi gorszego sortu, jak na bezimienny tłum, liczby w statystykach podawanych do Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy, na podstawie których mierzy się efektywność i skuteczność działań. Nie możemy się licytować, my pomogliśmy 1000 osób, a my 1200. Ubogi, uchodźca, potrzebujący nie może być, nie powinien być przedmiotem wykorzystywanym w kampaniach i tarciach politycznych” – podkreślił kaznodzieja.

W procesji z darami uczestnicy Mszy św. ofiarowali bochenek chleba jako symbol Światowego Dnia Ubogich oraz kwiaty.

Na zakończenie Mszy Świętej Wicedyrektor Caritas pan Grzegorz Giercuszkiewicz w sposób szczególny wyraził podziękowanie piekarzom zaangażowanym w działalność Banku Chleba, którego działania od kilku lat koordynuje bielska Caritas. Podziękowania trafiły na ręce: Piekarni „Czernichów” z Czernichowa, Piekarni „Piecuch” z Bielska-Białej, Piekarni „Roll” z Bielska-Białej, Piekarni „Wykręt” z Bielska-Białej oraz Piekarni „Wilamowice” z Wilamowic. To właśnie dzięki nim Bank Chleba może codziennie wydawać najuboższym chleb, bułki oraz słodkie pieczywo.

Niech na długi czas pozostaną nam w pamięci słowa ks. Roberta Kasprowskiego:

„Mój drogi przyjacielu, nie jesteś aż tak biedny, żebyś musiał tylko czekać na pomoc innych. Masz w sobie potencjał, niezmierzone pokłady łaski Bożej, Bożej miłości, którymi możesz, którymi powinieneś się dzielić z innymi. Masz swoją godność, której Ci nikt nie zabierze, jeżeli sam do tego nie dopuścisz. Masz w sobie oblicze Boga, bo na Jego podobieństwo zostałeś stworzony. Nie ukrywaj tego oblicza, pozwól, aby inni zobaczyli w Tobie Chrystusa, tak jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii”.

Foto: Wojciech Kuchcicki