Papież Franciszek apeluje w swym orędziu, aby nie czekać, aż ubodzy zapukają do naszych drzwi; nawołuje, aby do nich docierać. Caritas odpowiada, ruszając z pomocą migrantom, wspierając osoby w kryzysie bezdomności, pomagając seniorom i osobom poszkodowanym w wyniku pandemii. Symbolem solidarności z ubogimi jest przekazywany im chleb.

„Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć” – napisał Ojciec Święty w orędziu na obchodzony w tym roku 14 listopada Światowy Dzień Ubogich. Zawarte w tych słowach przesłanie Caritas realizuje na co dzień, w tym roku w sposób szczególny kładąc nacisk na wyzwania związane z kryzysem migracyjnym i pandemią koronawirusa.

Pomoc przy granicy i w ośrodkach dla uchodźców

Spieszymy z pomocą migrantom, którzy docierają do Polski, to jeden z wymiarów tego poszukiwania ubogich wokół nas, o którym mówi papież. W przygranicznych parafiach staną w najbliższych dniach nasze Namioty Nadziei. Mają one wspierać działanie lokalnych Parafialnych Zespołów Caritas, pełnić funkcję magazynów i miejsc spotkań, w których udzielana będzie wszelka potrzebna pomoc w czasie kryzysu. Ta pomoc to m.in. dostarczanie i segregacja potrzebnych ubrań, przygotowywanie posiłków, itp. Zespołem pracującym na miejscu kieruje br. Cordian Szwarc – tak o działaniach na rzecz migrantów na granicy polsko-białoruskiej mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Tylko od września 2021 roku wartość pomocy przekazanej przez Caritas przekroczyła już 1 mln złotych – dodaje ks. Iżycki.

Kromka chleba znakiem solidarności

Symbolem wpisanym przez Caritas w obchody tegorocznego Światowego Dnia Ubogich będzie chleb. To właśnie dzielenie się chlebem jest najprostszym sposobem okazania solidarności z bliźnim w potrzebie – ubogim, głodnym, potrzebującym wsparcia.

Utworzymy sztafetę dzielenia się dobrem poprzez symboliczne dzielenie się chlebem. Każdy, kto chce dołączyć, może upiec chleb i dzielić się nim podczas uroczystych mszy św., zanieść bezdomnym w schroniskach, cudzoziemcom w ośrodkach i seniorom w domach pomocy społecznej. Wolontariusze Caritas Polska, jak w każdą niedzielę od kilku tygodni, pojadą tego dnia do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie, tam podarują naszym braciom i siostrom z całego świata właśnie polski chleb – zapowiada Małgorzata Jarosz-Jarszewska, kierownik działu programów społecznych Caritas Polska.

Wszystko to w ramach kampanii „Kromka chleba”, która ma na celu zebranie środków na wsparcie potrzebujących oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby słabszych, ubogich, pomijanych.

Światowy Dzień Ubogich w sposób szczególny staje się w tym roku wspólnym mianownikiem dla działań, które prowadzimy na rzecz różnych grup potrzebujących. Te różnice i specyficzne potrzeby są oczywiście ważne, ale najważniejsze jest, abyśmy w każdym potrzebującym dostrzegli człowieka, takiego jak my sami, abyśmy potrafili wyjść mu naprzeciw, jak naucza papież Franciszek – przypomina ks. Marcin Iżycki.

Spotkanie w diecezji

W naszej diecezji obchody Światowego Dnia Ubogich będą miały miejsce 15 listopada br. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Rozpoczną się o godz. 12.00 uroczystą Mszą Świętą, po której Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej wręczą osobom ubogim i bezdomnym paczki żywnościowe.