„Podaruj Kroplę Miłości” – pod tym hasłem powstały niedawno Klub Honorowych Dawców Krwi przy parafii św. Barbary w Strumieniu organizuje w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia br., akcję oddawania krwi i rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Podaruj Kroplę Miłości – to kampania społeczna Caritas, która ma na celu promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Zainicjowana została podczas Światowego Dnia Chorego w 2012 roku. Honorowe krwiodawstwo, choć powszechnie znane i praktykowane, potrzebuje ciągłej promocji. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary – często traconej w wyniku choroby, to nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej kampania odbywa się zawsze we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i Krakowie. Dzięki tej współpracy możliwa jest zbiórka krwi w Oddziałach Terenowych (OT RCKiK), Stacjonarnych Ekipach Wyjazdowych, jak również w specjalistycznych, mobilnych ambulansach. Krew można oddawać w Oddziałach Terenowych w Bielsku-Białej i Cieszynie (RCKiK Katowice), Oświęcimiu (RCKiK Kraków) i Stacjonarnej Ekipie Wyjazdowej w Żywcu (RCKiK Katowice)

Szczegółowe informacje o punktach oddawania krwi