W dniach 30-31 marca (tj. poniedziałek-wtorek) kolejna partia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej została rozdysponowana na poszczególne Punkty Operacyjne Lokalne.

41 ton żywności przekazano do 24 parafii Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na bieżąco jest realizowany przez Caritas. Pomoc dociera do wszystkich osób potrzebujących, zakwalifikowanych do programu przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Nadal istnieje możliwość dołączenia do programu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przynależnym do danej miejscowości Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania.

Obecnie programem objętych jest w naszej Diecezji 6000 osób.