W ostatnich dniach do magazynu Caritas dotarły pierwsze dostawy żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej w ramach Podprogramu 2021. Były to: szynka drobiowa, szynka wieprzowa oraz groszek z marchewką. Kolejne przewidywane są w najbliższych dniach.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) celem uzyskania skierowania, a następnie do organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Dystrybucja żywności do poszczególnych organizacji partnerskich rozpocznie się 17 lutego.