W imieniu własnym oraz Towarzystwa im. św. Brata Alberta składamy serdeczne podziękowania Szpitalowi św. Łukasza w Bielsku-Białej za wyposażenie w krzesła nowo wyremontowanej jadalni przy ul. Legionów 16 (w Towarzystwie im. św. Brata Alberta)

Solidne drewniane krzesła na pewno długo posłużą korzystającym z posiłków.

Klinika im. św. Łukasza regularnie wspiera akcje Caritas, dlatego dziękujemy w sposób szczególny.