Osoby poszkodowane 4 grudnia w wyniku wybuchu – najprawdopodobniej butli z gazem – w Ustroniu, straciły dom i dobytek życia. Z niezbędną, natychmiastową pomocą dla nich ruszyła także Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

We wtorek 6 grudnia, w spotkaniu burmistrza Ustronia Przemysława Korcz z rodzinami dotkniętymi tragicznym zdarzeniem, uczestniczył także  ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Przekazał poszkodowanym pierwszą pomoc w postaci produktów żywnościowych, a nazajutrz, 7 grudnia – najbardziej potrzebną w tej chwili odzież, a także środki higieniczne i artykuły chemiczne, o które poprosili poszkodowani.

Diecezjalna Caritas uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom poszkodowanym. Dobrowolne ofiary można wpłacać na rachunek bankowy będący własnością Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej:

Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: POMOC USTROŃ

Informacja do przelewów zagranicznych:

Kod BIC/SWIFT Pekao: PKOPPLPW PL 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610