Wdzięczni goście z Białorusi

Caritas odwiedziły Siostry ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki), które posługują w Sopoćkini niedaleko Grodna na Białorusi. Siostry przyjechały podziękować