Pomagam… bo lubię!

Wielki Post, czas nawrócenia i przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętamy o modlitwie, poście i jałmużnie rozumianej szeroko, jako czynna miłość bliźniego.