Zapraszamy wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas na IV Święto Wolontariatu Caritas, które w tym roku odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas w Szczyrku-Czyrnej.

Rozpoczęcie spotkania o godzinie 10:00 (na dole przy tartaku, obok drogi prowadzącej do Ośrodka Caritas) grą w podchody.

Ok. godziny 12:00 obiad w ośrodku.

Po obiedzie nabożeństwo majowe i spotkanie podsumowujące roczną działalność Szkolnych Kół Caritas.

Każde Szkolne Koło Caritas  przygotowuje sprawozdanie ustne i pisemne ze swojej działaności. Sprawozdania pisemne oddajemy na miejscu.